D SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ

 
D Sınıfı Sürücü Belgesi Almak İçin Gereken Belgeler

T.C. Kimlik Numarası
Diploma veya diploma yerine geçen belge
Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotograf
Sürücü olur sağlık raporu
Sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyan
Farklı sınıf sürücü belgesi alacakların mevcut sürücü belgelerinin fotokopisi

D sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar M,B,B1,D1,F sınıfına giren araçlarıda kullanabilir.

Sertifikaların sürücü belgesine dönüştürme süresi 2 yıldır.
Geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

D Sınıfı Sürücü Belgesi

Kursiyerin 24 yaşını bitirmiş, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekir.

 

TEORİK DERSLER

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olunduğundan teorik derslerden muaftır.
B sınıfı sürücü belgesi alanlara akan trafikte en az 14 saat,
C1 sınıfı sürücü belgesi alanlara akan trafikte en az 10 saat,
C sınıfı sürücü belgesi alanlara akan trafikte en az 7 saat
D1 sınıfı sürücü belgesi alanlara akan trafikte en az 7 saat olmak üzere direksiyon eğitimi dersi verilir.