A1 SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ

 

T.C. Kimlik Numarası
Diploma veya diploma yerine geçen belge
Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotograf
Sürücü olur sağlık raporu
Sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyan
Farklı sınıf sürücü belgesi alacakların mevcut sürücü belgelerinin fotokopisi

A1 sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar M sınıfına giren araçlarıda kullanabilir. Sertifikaların sürücü belgesine dönüştürme süresi 2 yıldır. Geçerlilik süresi 10 yıldır.

 

 

A1 Sınıfı Sürücü Belgesi

A1 Sınıfı Motorsikletler için :

  • Gücü 0-11 kilovat arası ve gücünün ağırlığına oranı 0,1'i geçmeyen iki tekerlekli motosikletle eğitim verilip sınav yapılır.

 

TEORİK DERSLER

Trafik ve Çevre dersi 16 saat
İlk yardım dersi 8 saat
Araç tekniği dersi 6 saat
Trafik adabı dersi 4 saat olmak üzere toplam 34 saat ders verilir