BE SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ

 
BE Sınıfı Sürücü Belgesi Almak İçin Gereken Belgeler

T.C. Kimlik Numarası
Diploma veya diploma yerine geçen belge
Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotograf
Sürücü olur sağlık raporu
Sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyan
Farklı sınıf sürücü belgesi alacakların mevcut sürücü belgelerinin fotokopisi

BE sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar M,B1,F sınıfına giren araçları da kullanabilir.
Sertifikaların sürücü belgesine dönüştürme süresi 2 yıldır.
Geçerlilik süresi 10 yıldır.

 

 

BE Manuel Sürücü Belgesi

  • BE sınıfı sürücü belgesi B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römork içeren birleşik araçları kullanacaklara verilir.
  • En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • 2-B sınıfı ehliyete sahip olmak,
  • 3-Gerekli direksiyon sınavını başarı ile tamamlamak,
  • 4-Ehliyet almaya engel bir sağlık sorununa sahip olmamak,
  • 5-Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmamış olması. gerekmektedir.

 

TEORİK DERSLER

Trafik ve Çevre dersi 16 saat
İlk yardım dersi 8 saat
Araç tekniği dersi 6 saat
Trafik adabı dersi 4 saat olmak üzere toplam 34 saat ders verilir

DİREKSİYON EĞİTİMİ

Direksion eğitim alanı veya simülatörde en az 2,
Akan trafikte en az 14 saat olmak üzere direksiyon eğitimi dersi verilir.