B MANUEL SÜRÜCÜ BELGESİ

 
 
 
B Sınıfı Sürücü Belgesi Almak İçin Gereken Belgeler

T.C. Kimlik Numarası
Diploma veya diploma yerine geçen belge
Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotograf
Sürücü olur sağlık raporu
Sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyan
Farklı sınıf sürücü belgesi alacakların mevcut sürücü belgelerinin fotokopisi

B sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar M,B1,F sınıfına giren araçlarıda kullanabilir.
Sertifikaların sürücü belgesine dönüştürme süresi 2 yıldır.
Geçerlilik süresi 10 yıldır

 

B Manuel Sürücü Belgesi

18 yaşını bitirmiş, otomobil ve kamyonet kullanacak vatandaşlara verilen belgedir

TEORİK DERSLER

Trafik ve Çevre dersi 16 saat

İlk yardım dersi 8 saat

Araç tekniği dersi 6 saat

Trafik adabı dersi 4 saat olmak üzere toplam 34 saat ders verilir

DİREKSİYON EĞİTİMİ

Direksiyon eğitimi alanı veya simülatörde en az 2, akan trafikte en az 14 saat olmak üzere direksiyon eğitimi dersi verilir